Back to Top

TAXI BARCELONA BARCELONA

TAXI BARCELONA TARIFAS

-------------------------


iLES TARIFES S’AJUSTARAN A LES NORMES D’APLICACIÓ SEGÜENTS:

a.- Els salts del taxímetre seran de 0,05 euros i l’import de la carrera es cobrarà per passos vençuts.

El primer salt en la pantalla del taxímetre es produirà un cop s’hagi recorregut 44,248 m. a T-1 , 37,313 m. a T-2, 35,714 m. a T-3 o bé desprès de passar un temps de 8,145 segons a T-1 i de 8,036 segons a T-2 i T-3.

c.- La tarifa T-1 és d’aplicació al període diürn (8-20 h) dels dies laborables a l’àmbit de prestació del servei del taxi dins l’AMB.

d.- La tarifa T-2 és d’aplicació al : - període nocturn (20-8 h) dels dies laborables - dissabtes, diumenges i festius 06:00 a 20:00 h

- els dilluns i laborables després de festius de 00:00 a 08:00 h a l’àmbit de prestació del servei del taxi dins l’AMB.

La tarifa T-3 és d’aplicació els dissabtes, diumenges i festius de 00:00 a 06:00 i de 20:00 a 24:00 a l’àmbit de prestació del servei dins l’AMB.

La tarifa T-4 és d’aplicació en els trajectes del moll adossat a l’aeroport de Barcelona i en els trajectes de l’aeroport de Barcelona al moll adossat. Aquesta tarifa inclou tots els suplements. Aquells vehicles que vagin equipats amb taxímetres que no puguin marcar la tarifa T-4,

portaran en lloc visible un adhesiu informatiu d’aquesta tarifa a preu fix. A efectes de taxímetre i mòdul, el servei es realitzarà amb la tarifa que correspongui, d’acord amb el dia i franja horària. Els dies festius, apart dels diumenges, seran els dies festius a la ciutat de Barcelona

del període d’aplicació d’aquesta tarifa : 16 de desembre de 2017 a 31 de desembre de 2018.

El límit màxim de suplements a aplicar en un servei serà de 15,40 €

En el cas del servei de radiotelèfon, la baixada de bandera es produirà en el moment d’acceptació de la carrera, i no podrà excedir l’import marcat pel taxímetre en el moment que l’autotaxi tingui accés al lloc de l’encotxament, de 3,40 € quan s’aplica la

T-1, de 4,20 € quan s’aplica la tarifa T-2 i 4,50 € quan s’aplica la tarifa T-3..


.

TELEFONO


+34 93 375 55 55

+34 622 222 044